Praktische informatieIn de schoolgids vindt u alle complete informatie. Op deze pagina tonen wij de meest geraadpleegde onderwerpen.
Hoe wordt het vervoer geregeld?
U kunt een vervoersaanvraag indienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Op de website van de gemeente vindt u het aanvraagformulier. In de meeste gevallen is dit formulier toegevoegd aan de uitnodiging voor het intakegesprek op school, welke u via onze administratie ontvangt. In diezelfde envelop zit de noodzakelijkheidsverklaring welke u nodig heeft voor de aanvraag. Mocht u deze noodzakelijkheidverklaring niet ontvangen hebben, dan is deze op te vragen bij de administratie van de Mgr. Hanssen (045-5636500).

Wat zijn de schooltijden?
De Mgr. Hanssen hanteert de volgende schooltijden:

Locatie Hoensbroek:
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 09:00 tot 15:30 uur
Woensdag van 09.00 tot 12.45 uur.

Nevenvestiging Roermond:
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 09.00 tot 15.15 uur
Woensdag van 09.00 tot 12.45

Locatie Valkenburg:
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 09:00 tot 15:30 uur
Woensdag van 09.00 tot 12.45 uur.

Eten en drinken op school
Leerlingen brengen zelf brood en fruit mee naar school. Drinken wordt op school verstrekt. Hiervoor vraagt school een bijdrage van €4,50 afhankelijk van wat uw zoon/dochter drinkt. Er is keuze uit thee, melk en water.

Informatieverstrekking aan ouders
Als ouder wordt u regelmatig ge´nformeerd over allerlei activiteiten en andere belangrijke zaken die voor uw zoon of dochter van belang (kunnen) zijn. Dit doen wij middels het ouderportaal Parro. Via ons administratiesysteem ontvangt u een unieke inlogcode waarmee u, via uw email, kunt inloggen op Parro. U wordt dan toegelaten tot de Parro pagina behorende bij de groep waar uw zoon of dochter in zit. U wordt ge´nformeerd over algemene zaken. Te denken valt aan een uitnodiging voor het bijwonen van thema-avonden/workshops (bijv. over 'zelfvertrouwen'), een uitnodiging voor een afsluitende thema-activiteit of indien hulp gevraagd wordt bij het organiseren van een uitstapje. Ook kunt u uw kind ziek melden via Parro.

Vakanties en vrije dagen
Deze kunt u terugvinden in het praktische gedeelte van de schoolgids.