Hoe werken wij

Maatwerk voor elk kind

Ieder kind is anders en leert anders. Elke situatie is anders. Ons werk is dan ook altijd maatwerk: wat heeft het kind nodig en wat hebben ouders/school nodig om het kind zo goed mogelijk te begeleiden? Uiteraard houden we ook de algemene ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten.

Even meekijken op de huidige school? Dat kan!

Onze consulenten komen graag even meekijken op school. Liefst al bij de eerste signalen, bij het gevoel dat er 'iets' speelt op het gebied van gehoor, spraak of taal. Soms is een kind - en de leerkracht - al geholpen met een paar slimme tips en praktische adviezen. Maar onze consulenten kunnen ook vrij snel inschatten of het verstandig is om andere stappen te zetten. Deze service - een consultatie- en adviestraject - bieden wij laagdrempelig en kosteloos aan aan alle scholen. De school kan hiervoor contact met ons opnemen.

De belangrijkste vragen die wij ons stellen, zijn: kunnen wj uw kind helpen?

En zo ja: hoe dan? Als we denken dat we het kind inderdaad kunnen helpen, dan maken we een plan van aanpak op maat. Elk kind is uniek, elke situatie is anders, ons werk is dus maatwerk. Ons uitgangspunt is: wat heeft dit kind nodig en wat hebben ouders/school nodig om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden? Grofweg bieden wij twee mogelijkheden:

Een ondersteuningsarrangement

Ondersteuning op de eigen school: een ondersteuningsarrangement. En van onze ervaren ambulant begeleiders werkt regelmatig met de kinderen op de eigen school. Zo lang en zo intensief als nodig is. We leren de leerkracht wat het kind in de klas nodig heeft. We helpen de kinderen zodat ze de lesstof goed begrijpen. Onze ambulant begeleider is ook het aanspreekpunt voor school en voor de ouders. Hij of zij kan altijd een beroep doen op de aanvullende expertise van de collega's van de Mgr. Hanssen.

Een onderwijsarrangement

(Tijdelijke) plaatsing op onze school met locaties in Hoensbroek, Roermond en Valkenburg: een onderwijsarrangement. In kleine klassen krijgen de kinderen intensieve begeleiding door ons team van gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, orthopedagogen, intern begeleiders, gebarendocenten en schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard werken wij ook samen met externe professionals. Taal en communicatie staan bij ons centraal. Kinderen worden ondergedompeld in een 'taalbad'. Tegelijkertijd besteden we veel aandacht aan het welbevinden van het kind en zijn of haar algehele ontwikkeling.


Meestal tijdelijk

Goed om te weten: de meeste kinderen verblijven slechts tijdelijk op onze school. Wij zijn een schakelschool: de insteek is altijd dat kinderen uiteindelijk het bij hen passend onderwijs volgen. Bij het schakelen van school begeleiden we de leerlingen zo lang als het nodig is.


Onderzoek audiologisch centrum nodig

Voordat wij uw kind gaan begeleiden, moeten we natuurlijk eerst zeker weten of de Mgr. Hanssen de juiste hulp kan bieden. Daarom is er allereerst een onderzoek door een audiologisch centrum nodig. Zij geven aan of het zinvol om de Mgr. Hanssen in te schakelen en te starten met de aanmeldprocedure bij de onafhankelijke Commissie voor Onderzoek (CVO).


De aanmeldprocedure

We zeggen het eerlijk: de aanmeldprocedure bij de onafhankelijke Commissie voor Onderzoek (CVO) is uitgebreid en pittig. Daarom helpen de collega's van het informatie- en aanmeldpunt u daar graag bij. Om een goed advies te kunnen geven, verzamelt de CVO - naast de uitslag van de onderzoeken door het audiologisch centrum - veel aanvullende informatie: van de ouders, van school, van de behandelend logopedist enzovoort. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden, is: kan de Mgr. Hanssen uw kind goed helpen?

Is het antwoord 'ja', dan geeft de Commissie voor Onderzoek een passend arrangement af en maken wij - de Mgr. Hanssen - in goed overleg met alle betrokkenen een concreet plan van aanpak op maat. Als de CVO denkt dat uw kind elders beter geholpen kan worden, dan denkt de Mgr. Hanssen graag mee over alternatieve oplossingen.

Ketenpartners

Voor diagnostiek en aanvullende behandeling werken wij samen met ketenpartners als Adelante en Koninklijke Kentalis. Binnen school zijn meerdere externe partners betrokken.

Adelante

Adelante is een zorggroep met verschillende kernactiviteiten waaronder audiologie & communicatie. Het motto is: haal het beste uit jezelf. www.adelante-zorggroep.nl

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking hebben, www.kentalis.nl