Ons team

De directie
Paul Goossens, algemeen directeur
Leon Hazen, directeur ambulante dienst
Marianne Dirkx, locatiedirecteur Roermond
Monique Reversma, locatiedirecteur hoofdgebouw Hoensbroek
Véronique Lindelauf, locatiedirecteur dependance Hoensbroek

Het team
Er werken ongeveer 200 medewerkers bij Mgr. Hanssen. De samenstelling van het team van de Mgr. Hanssen is als volgt:
Interne begeleiders (IB)
Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding
Logopedisten
Gebarendocent
Onderwijsassistenten
Beleidsadviseurs Taal, Dyslexie, Rekenen, Het bewegend Kind, Sociaal-emotioneel en CIDS
Orthopedagogen
GZ-psycholoog
Maatschappelijk deskundige
Medewerkers ambulante dienst
Medewerkers administratie
Medewerkers facilitaire dienst

Naast deze vaste medewerkers werkt de Mgr. Hanssen ook samen met externe professionals:
Kinderfysiotherapeuten
Kinderergotherapeuten
Stottertherapeuten
Spraakpatholoog
Gebarendocent

Stagiaires
Stagiaires van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen zijn van harte welkom op de Mgr. Hanssen. Zij maken kennis met ons onderwijs en doen ervaring op in het werken met onze leerlingen, en wij profiteren van hun kennis en kunde.