Ons team

De directie:
Paul Goossens, algemeen directeur
Leon Hazen, directeur ambulante dienst
Irene Reijnders, directeur ambulante dienst
Marianne Dirkx, locatiedirecteur Roermond
Monique Reversma, locatiedirecteur hoofdgebouw Hoensbroek
Jeroen Phijl, locatiedirecteur dependance en directeur A-groepen Hoensbroek
Véronique Lindelauf, locatiedirecteur Valkenburg en directeur M- en E-groepen Hoensbroek

Het team
Er werken ongeveer 220 medewerkers bij Mgr. Hanssen. De samenstelling van het team van de Mgr. Hanssen is als volgt:
Interne begeleiders (IB)
Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding
Logopedisten
Gebarendocent
Onderwijsassistenten
Beleidsadviseurs Taal, Rekenen, Het bewegend Kind, Sociaal-emotioneel., Jonge kind en CIDS
Gedragswetenschappers
Maatschappelijk deskundige
Medewerkers ambulante dienst
Medewerkers administratie
Medewerkers facilitaire dienst

Naast deze vaste medewerkers werkt de Mgr. Hanssen ook samen met externe professionals:
Kinderfysiotherapeuten
Kinderergotherapeuten
Stottertherapeuten
Spraakpatholoog

Stagiaires
Stagiaires van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen zijn van harte welkom op de Mgr. Hanssen. Zij maken kennis met ons onderwijs en doen ervaring op in het werken met onze leerlingen, en wij profiteren van hun kennis en kunde.