header-visuals-1270x400__01
header-visuals-1270x400__03
header-visuals-1270x400__06
header-visuals-1270x400__07
header-visuals-1270x400__16
header-visuals-1270x400__17

Ons team

De directie
Paul Goossens, algemeen directeur
Leon Hazen, directeur ambulante dienst
Marianne Dirkx, locatiedirecteur dependance Hoensbroek
Anja Florie, locatiedirecteur hoofdgebouw Hoensbroek

Het team
Op 1 augustus 2019 tellen wij 170 personeelsleden bij Mgr. Hanssen. De samenstelling van het team van de Mgr. Hanssen is als volgt:
Interne begeleiders (IB) Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding
Logopedisten
Gebarendocent
Onderwijsassistenten
Beleidsadviseurs Taal, Dyslexie, Rekenen, Het bewegend Kind, Sociaal-emotioneel en CIDS
Orthopedagogen
GZ-psycholoog
Maatschappelijk deskundige
Medewerkers ambulante dienst
Medewerkers administratie
Medewerkers facilitaire dienst

Naast deze vaste medewerkers werkt de Mgr. Hanssen ook samen met externe professionals:
Kinderfysiotherapeuten
kinderergotherapeuten
Stottertherapeuten
Spraakpatholoog
Gebarendocent

Stagiaires
Stagiaires van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen zijn van harte welkom op de Mgr. Hanssen. Zij maken kennis met ons onderwijs en doen ervaring op in het werken met onze leerlingen, en wij profiteren van hun kennis en kunde.