Praktische informatie

We helpen professionals uit het onderwijs en de zorg graag op weg zodat we samen het kind optimaal kunnen begeleiden. Hieronder heeft u een overzicht van veel gestelde vragen.
Kleine tips voor in de klas?
Voor tips betreffende Slecht Horend en Dove leerlingen, klik hier.
Meer behoefte aan tips voor leerlingen met een TOS? Klik dan hier.

Houden jullie de scholen ook op de hoogte van de voortgang of alleen de ouders?
Ouders worden ge´nformeerd middels het OntwikkelingsPerspectief Plan. Scholen ontvangen informatie zodra er sprake is van (terug)plaatsing.

Heeft elke basisschool in regio een consulent of ambulant begeleider van Mgr. Hanssen?
Elke regio heeft een team ambulant begeleiders. Onze begeleiders hebben allen hun eigen expertise en specialismen. Hierdoor kunnen we passend insteken op de begeleidingsbehoeften van een leerling.

Krijgt het kind steeds dezelfde ambulant begeleider?
Het is ons streven dat de begeleider die het traject opstart, de leerling ook gedurende het gehele traject begeleidt.

Krijgen leerkrachten en de IB-er ook begeleiding?
Ja, er is systeembegeleiding voor leerkracht en IB-er gedurende het gehele traject.

Wat vertellen we de andere kinderen in de klas?
Indien van toepassing is er mogelijkheid tot voorlichting voor de groep.