Onze school is gezond

25 oktober 2019
Onze school heeft 3 vignetten Gezonde School behaald.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat Ún hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft de volgende themacertificaten behaald: het themacertificaat bewegen en Sport, het themacertificaat Welbevinden en het themacertificaat Relaties en Seksualiteit.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Onze school is te vinden via de zoektool: www.mijngezondeschool.nl/zoektool