Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit.
Wat betekent dit voor cluster 2?In onderstaande stukken vindt u informatie en antwoorden op veel vragen: