Uit het
Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek bij de
Mgr. Hanssenschool SO, cluster 2 op 8 en 9 april 2015:

 
"De inspectie constateert dat de Mgr. Hanssenschool voldoende basiskwaliteit levert. Dit uit zich in een kwaliteitsprofiel waarin de inspectie op twee na, alle indicatoren als voldoende en twee als goed beoordeelt. De Mgr. Hanssenschool heeft een enthousiast, betrokken en hardwerkend team dat erin slaagt een goede pedagogische werksfeer te creeëren waarin leerlingen geboeid de lessen volgen.

Evenals de inspectie tijdens het onderzoek in 2012 vaststelde, is ook nu de aangename pedagogische werksfeer opvallend sterk. Leraren geven de leerlingen in hoge mate de kans om zich in een veilige en vertrouwde sfeer te ontwikkelen. Een leerling die het even niet weet, krijgt op een heel natuurlijke manier een nieuwe kans. De leerlingen durven hun gevoelens te uiten en met elkaar in debat te gaan. Eveneens een sterk punt is de wijze waarop leraren de leerlingen weten te boeien. Dit uit zich in opvallend betrokken leerlingen die écht bij de les zijn".


Binnenkort wordt het volledige rapport openbaar gemaakt in Vensters PO én in de Toezichtkaart op de website van de inspectie.
www.onderwijsinspectie.nl