GEZONDE SCHOOL      We kregen weer een dikke voldoende van de inspectie.
                                                    Én complimenten voor ons team! Lees
hier meer

 Werkzaamheden rondom school in verband met de Buitenring                         

             PASSEND ONDERWIJS   
                                                Gebarenweek 2018
          

 Hoe tevreden zijn leerlingen en ouders
                 over onze school?   

    
       

vacatures:
groepsleerkracht
vakleerkracht gymnastiek